Novi on-line program


Javni nastop in

komunikacija

Nov program:


Javni nastop in

komunikacija

.

  • Ste premalo samozavestni?
  • Težko govorite pred večjim številom ljudi?
  • Imate tremo?
  • Se želite končno postaviti zase in povedati svoje mnenje?
  • Imate razgovor za službo?
  • Želite ustvariti čim boljši prvi vtis?
  • Bi vam koristilo spoznati zakonitosti dobrega govora?
  • Posnela sem novi on-line program: Javni nastop in komunikacija, kjer v 21 dneh obravnavamo vsebine, ki so pri komunikaciji (s sabo in z drugimi) najbolj pomembne.
    Cena on-line tečaja: 79 EUR + DDV