Coaching paket
za ekipo vodij


Vodi & Inspiriraj

Coaching je premik bližje k vašemu cilju.

Hitreje in na bolj lahkoten način, kot bi to izvedli sami.

Coaching, ki ima podlago v komunikaciji, ki jo vodite sami s sabo, je hkrati korak bližje k vašemu avtentičnemu/pristnemu jazu. Ko se zavedate svojega “pristnega glasu”, lažje in bolj učinkovito komunicirate z drugimi.

V coaching procesu prejme klient tolikšno količno znanja, da jo lahko v prakso vpeljuje še naslednjih nekaj let (odvisno od posameznika in njegove zagnanosti).

Način dela

“Mindset” coachingi vselej potekajo tako, da se osredotočamo na posameznikovo miselnost. Temu primerne so tudi vaje.

Delujejo po principu: opolnomočen posameznik – opolnomočen vodja. Zgolj osredotočanje na strategijo NE prinaša rezultatov.

Coachingi se izvajajo v živo, enkrat tedensko, najmanj 6 tednov zapored. Točni termini coachingov se določijo po dogovoru med coachinjo in kilenti.

 • 1. termin (180 minut): razgovor vsak klient posebej + določanje ciljev posameznika
 • 2. termin (120 minut): skupni coaching + določanje ciljev skupine
 • 3. termin (120 minut): skupni coaching

Teden za implementacijo
(z možnostjo 1:1 razgovorov Zoom ali Voxer)

 • 4. termin (180 minut): coaching vsak klient posebej
 • 5. termin (120 minut): skupni coaching
 • 6. termin (120 minut): skupni coaching

Coachingi se vselej izvajajo na dveh vzporednih tirih: interna komunikacija (tista, ki jo vodimo sami s sabo) in eksterna komunikacija (tista, ki jo vodimo z drugimi).

Komunikacija poteka na srečanjih v živo in preko platforme Trello (sem se nalagajo naloge in dodatne vsebine, ki jih mora predelati vsak klient posamično).

Vsebina

 • 7 – tedenska podpora za “mindset” (miselnost) in strategijo:
  NOVI NAČINI VODENJA (“Vodenje kot starševstvo”)
 • z vsakim posameznikom in skupino se določijo cilji coachingov, ki so vselej prilagojeni potrebam posameznika in skupine/tima
 • po vsakem coachingu ima klient teden dni časa, da teorijo premakne v prakso, ob čemer mu je coach vselej na voljo 1:1 (aplikacija Voxer)
 • 15-30 minut dnevnega dela, ki ga samostojno izvaja klient po navodilih coacha
  (MINDSET); vsak dan nekaj za um, nekaj za srce, nekaj za telo; preizkušanje novih tehnik (journaling, meditacija, hvaležnost, odpuščanje, self-love, …).
 • tedensko zastavljanje ciljev: 
 • Kaj želimo s coachingi doseči v naslednjih šestih tednih?
  • 1. kako ostati v svoji moči (ne glede na razpoloženje in energije drugih)
  • 2. kako najti notranje ravnovesje (z notranjim monologom in dihalnimi tehnikami) 3. kako komunicirati odločno, samozavestno, prijazno in spoštljivo (ne glede na sogovornika)
  • 4. kako voditi, motivirati in inspirirati
  • 5. kako izbirati in spreminjati misli
  • 6. kako ozavestiti prepričanja, navade in vzorce (pri sebi in pri drugih)

Zgoraj zapisano so zgolj primeri, cilje določi klient v sodelovanju s coachem, po principu:
* tedensko zastavljanje namer.
* lovljenje misli, občutkov, obnašanj.
* spreminjanje misli, občutkov, obnašanj.
* vzpostavljanje novih navad.

Dodatni posnetki na temo komunikacije in odnosov:

 • osnove komunikacije (obnova)
 • verbalna in neverbalna komunikacija
 • poslovni bonton
 • prijazna in spoštljiva komunikacija
 • komunikacija s težavnimi sogovorniki
 • preprečevanje in razreševanje konfliktov
 • vodenje sestankov
 • delegiranje nalog
 • prenos informacij
 • komuniciranje napak
 • motiviranje & inspiriranje ekipe tedensko zastavljanje ciljev.
 • Skupna vrednost programa za tri kliente = 8.600,00 EUR + DDV

  Možnosti plačila (po prej izdanem predračunu): po podpisani pogodbi se plača 20% avansa za rezervacijo termina

  1. v enem obroku pred začetkom coaching procesa (-10% na znesek),

  2. v dveh obrokih (polovica pred začetkom coaching procesa in polovica po treh oddelanih coaching procesih)

  Coaching procesi so merljivi (začetna, vmesna in končna stanja posameznika in skupine).

  Obrazec za povpraševanje