1 : 1 coaching

Komunikacija in osebna rast

Klient + coach + proces = rezultat

Namen dela: najlažje, najhitreje, najbolj lahkotno do vašega cilja.

Številni uspešni športniki, managerji in direktorji imajo svoje coache, trenerje ali mentorje. Na omenjenih področjih se nam to zdi popolnoma samoumevno in sprejemljivo, ko beseda nanese na nas, na naše želje, potrebe, ambicije, sanje in cilje, pa imamo pogosto občutek, da bomo zmogli sami. In res je – morda zmoremo sami, vendar s pomočjo coacha do našega željenega rezultata pridemo prej in lahkotneje. Še posebej nam pomoč in vodenje pride prav pri tako pomembni veščini, kot je komunikacija. Veščina, ki jo uporabljamo vsak dan, celo svoje življenje, veščina, ki nam lahko olajša ali oteži življenje in hkrati veščina, o kateri se večina ljudi ne uči nikoli v življenju. Na skorajda nič v naših življenjih nimamo popolnega vpliva – razen na svoje misli. Teh se lahko zavedamo ali pa tudi ne. Lahko one vodijo nas ali mi njih. Lahko nam služijo ali delajo slabo. Lahko jih izbiramo, spreminjamo in se odločamo poslušati tiste, ki nas opogumljajo in opolnomočijo.

Vsaka misel sproži občutek in vsak občutek nas vodi v neko obnašanje. Slednje kreira našo realnost. Med procesom coachinga vam pomagam izbirati tiste misli, ki vam delajo dobro, tiste, ki vam služijo.

Način dela:

Osnova individualnih coachingov je avtorski proces, razvit v 25-ih letih dela, ustvarjanja in nabiranja izkušenj na področju komunikacije.

Proces vsebuje:
  • aktivno poslušanje,
  • empatičnost,
  • radovednost,
  • ustvarjanje zavedanja,
  • navigacijo med idejami,
  • spodbujanje k spremembi,
  • načrtovanje akcije,
  • spremljanje napredka.

Coachingi se izvajajo vzporedno  na dveh tirnicah:

  • komunikacija s sabo in 
  • komunikacija z drugimi. 

Cilji coaching procesa:

Pred začetkom dela prejmete dostop do 21 -ih posnetkov, preko katerih predelate osnove v komunikaciji. Na tak način se imamo na individualnih urah možnost lotevati specifičnih situacij v komunikaciji in v odnosih.

Trajanje:

Minimalno število coachingov je šest (sam proces dela torej traja minimalno 6 tednov, po želji in dogovoru več).

Pogoji za vstop v coaching:

Kdo je Polona Požgan?

Polona Požgan je coachinja, specializirana za komunikacijo žensk. V zadnjih letih v svojih on-line skupinah dela izključno z ženskami ter se posveča njihovi komunikaciji in spremembi na bolje. 

Vaše zanimanje za coachinge izrazite z izpolnitvijo spodnje informativne prijave:

Obrazec za prijavo: