Individualni coaching


Za vodje

Individualni coaching

za vodje

Komu je namenjen?

Coaching je namenjen vodjam/vodjem, direktoricam/direktorjem, lastnicam/lastnikom podjetij. Namenjen je vsem tistim, ki delate z ljudmi in ki se zavedate, da je komunikacija pri vašem delu najbolj pomembna. Z individualnimi coachingi boste nadgradili svoje znanje, da boste s sabo in z drugimi komunicirali na bolj samozavesten, odločen, pa hkrati prijazen in spoštljiv način.

Na kak način poteka delo?

Delo poteka preko Zooma, enkrat tedensko. Poleg potrebne teorije prejmete tudi vaje, ki jih oddelate tekom tedna, do naslednjega srečanja. Pri treningih komunikacije je Zoom odlično orodje, saj omogoča tudi snemanje posameznikov in posledično možnost analize.

Poleg srečanj preko Zooma je posameznik vključen tudi v zaprto FB skupino, v kateri prejema še dodatne materiale za delo in kjer lahko zastavlja tudi sprotna vprašanja.

Kakšna je vsebina coachinga?

Vsebina je prilagojena željam in potrebam posameznika. Med drugim se na srečanjih lotevamo naslednjih vsebin:

* Kako komunicirati z zaposlenimi,
* na kak način motivirati zaposlene,
* kako ustvariti dober tim,
* kako čim bolj učinkovito voditi sestanke, * kako podajati informacije in kako posredovanje povratne informacije,
* kako nastopati suvereno, odločno, samozavestno, prijazno in spoštljivo,
* kako komunicirati s strankami in poslovnimi partnerji,
* kako komunicirati s težavnimi sogovorniki,
* kateri so novi in uspešni koncepti vodenja.

Cena coachinga:

149,00 EUR / pedagoško uro (ob vnaprejšnjem zakupu 10 ur)

Povpraševanje