3-mesečni Zoom program za Ženske: za še boljšo samopodobo, še večjo samozavest in še več poguma v komunikaciji.

Za prijavo v program je obvezno predhodno sodelovanje na delavnici rEvolucija ženske. Tam se že povežete – z vsebinami, s sabo, skupino, z mano. In po 15-dneh druženja in dela na sebi večinoma jasno veste ali želite storiti še korak naprej, še globje, v še bolj intimnem okolju. V to skupino sprejmem namreč le 20 žensk, ker želim z vami delati individualno.

Kako bo program potekal?

Program izvajam dvakrat letno.

  • Tudi tu bomo, kot na delavnici, delale v zaprti FB skupini.
  • Delale bomo počasi, sistematično, na primerih posameznice, vadile bomo znotraj skupine, imele bomo vprašanja in odgovore, pa tudi sproščena druženja.
  • Torej, časovno obveznost imaš enkrat tedensko, ostalo je prepuščeno tebi – delaš, ko imaš voljo in čas (cca 15 minut dnevno za vzpostavljanje novih navad je dovolj).

Spremembe in rezultati so zagotovljeni, potrjujejo jih tudi moje dosedanje zadovoljne rEvolucionarke.

VSEBINA je zajeta v treh sklopih:

  1. Komunikacija, ki jo sami s sabo vodimo v svoji glavi in “self-love” (slednja nam vsem manjka, je pa osnova, pomembnejša od vsake strategije – tako za privat življenje, kot za službo),
  2. Komunikacija, ki jo vodimo z najožjimi družinskimi člani,
  3. Komunikacija, ki jo vodimo v službi in s svetom.

STRUKTURA vseh treh mesecev:

  1. teden: predavanje – lekcija
  2. teden: Q&A (vprašanja in odgovori)
  3. teden: vaje znotraj skupine
  4. teden: sproščeno druženje preko zooma (spoznavanje sebe in svojih rutin, navad, vrednot, vizije, … preko nalog in iger:).

PRIJAVNICA

Za prijavo v program je obvezno predhodno sodelovanje na delavnici rEvolucija ženske.