Team building Polegon® je prva izobraževalna delavnica, kjer skozi igro s kockami LEGO® simuliramo realno okolje v ekipi in skozi refleksijo izboljšujemo učinkovitost in uspešnost ekip.

Delavnice Polegon® odpirajo in rešujejo najpogostejše izzive, ki jih imajo ekipe v podjetjih:

 1. Pomanjkanje zaupanja med člani ekip.
 2. Strah članov ekip pred konflikti, ki jih lahko sprožijo njihova dejanja, mnenja, ideje.
 3. Pomanjkanje predanosti ekipi in podjetju.
 4. Izogibanje odgovornosti.
 5. Premajhna osredotočenost na rezultate ekipe in podjetja.
 6. Pomanjkanje originalnih idej v ekipi.

Skozi različne simulacijske igre Polegon® in refleksijo, ki jo izvedemo po vsaki simulacijski igri, pri ekipah dosežemo:

 1. Izboljšanje kreativnosti, out of the box razmišljanja.
 2. Povečanje zaupanja v ekipi, boljše sodelovanje in s tem uspešnejše reševanje izzivov.
 3. Izboljšanje komunikacije v ekipi in med ekipami, izboljšanje sodelovanja med oddelki.
 4. Razumevanje vlog in odgovornosti v ekipi ter sprejemanje odločitev.
 5. Razumevanje skupnih ciljev ekipe in podjetja in razumevanje vrednot podjetja.

Udeleženci bodo na delavnicah Polegon® dobili naslednje:

 1. Naučili se bodo, kaj pomeni biti ekipa.
 2. Razumeli bodo namen in vrste ekip.
 3. Spoznali bodo lastnosti uspešnih ekip.
 4. Naučili se bodo, kaj so značilnosti in navade visoko učinkovitih ekip.
 5. Skozi simulacijo bodo izkusili vse štiri stopnje razvoja ekipe.
 6. Spoznali bodo značilne disfunkcionalnosti ekipe.
 7. Spoznali bodo različne vloge v ekipi.
 8. Naučili se bodo osnovnih pravil in vrednot ekip.

KAKO DOLGO TRAJA DELAVNICA POLEGON®

Team building delavnice Polegon® trajajo od 90 to 120 minut. Izvajamo jih lahko v podjetju ali izven podjetja, tudi kot sestavni del drugega dogodka (interne konference, team buildingi).

Gradimo SODELOVANJE

Polegon® priporočamo vsem, ki želite zgraditi ekipe, v katerih si člani zaupajo, znajo med sabo komunicirati, se odločati, načrtovati in doseči zastavljene cilje.

Izboljšujemo medsebojno KOMUNIKACIJO

Skozi različne simulacijske igre Polegon® in refleksijo, ki jo izvedemo po vsaki simulacijski igri, pri ekipah dosežemo izboljšanje komunikacije v ekipi in med ekipami ter izboljšanje sodelovanja med oddelki.

Poskrbimo za ZABAVO

Na delavnici kombiniramo resno delo in zabavo ter naslavljamo elemente, ki vplivajo na uspešnost ekip, kot so skupni cilji ekipe, odnosi v ekipi (zaupanje, komunikacija …), vloge članov v ekipi, procesi in vodenje ekip.

Naša Polegon® EKIPA

Polona Požgan
Kamenko Kesar

Polona Požgan je že več kot 20 let prisotna v medijih, je mojstrica neverbalne komunikacije, predavateljica poslovne komunikacije in organizacije, vse, kar počne, počne s strastjo.

Kamenko Kesar ima več kot 20 let izkušenj v vodenju ekip, med drugim v podjetjih Microsoft, Simobil in Outfit7 ter v svojem podjetju Adrema. Je uspešen, zabaven in kreativen mentor in motivator. 

 

POVPRAŠEVANJE

Pridobite ponudbo za vas in zaposlene v vašem podjetju